EnableCaptcha($sim_captcha); $formproc->AddRecipient('biuro@real-data.pl'); //<<---Put your email address here //2. For better security. Get a random tring from this link: http://tinyurl.com/randstr // and put it here $formproc->SetFormRandomKey('CnRrspl1FyEylUj'); if(isset($_POST['submitted'])) { if($formproc->ProcessForm()) { $formproc->RedirectToURL("thank-you.php"); } } ?> REAL DATA :: Systemy Informatyczne dla Ciebie
real-data.pl
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań prosimy wysłać wiadomość przy pomocy formularza kontaktowego • www.real-data.pl • biuro@real-data.pl
GetErrorMessage(); ?>

' maxlength="50" />

' maxlength="50" />

Pytanie anty-spamowe (Odpowiedz na poniższe proste pytanie aby potwierdzić nadanie wiadomości.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez REAL DATA S.C, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (73-110) przy ulicy Prusa 10/1, numer identyfikacji podatkowej 599-24-65-123 (wszystkie dane spółki dostępne są w rejestrze pod adresem firma.gov.pl ),
w celu obsługi mojego zgłoszenia, w tym w celu udzielenia odpowiedzi.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania formularza. W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać swą zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na Państwa zgodzie sprzed jej wycofania.

Informacje, których podanie jest wymagane przepisami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest REAL DATA S.C. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym informacje o Państwa prawach, mogą Państwo otrzymać kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: biuro@real-data.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zgłoszenia.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia
  • do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, w jakim tej zgody udzielono, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
  W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać swą zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na Państwa zgodzie sprzed jej wycofania.
  Przysługuje Państwu także prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych w razie, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
  • niezwłocznego usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Poza zastrzezeniem poniżej, dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego innego podmiotu.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie prawa.
real data systemy informatyczne dla firm kontakt